چگونه ازدواج موفقی داشته باشیم؟ غالبا دیده شده است دختران جوان قبل از ازدواج , تصورات و باورهایی غلط در مورد ازدواج دارند و بر اساس این اندیشه های اشتباه دست به انتخاب همسر می زنند , لذا پس از ازدواج احساس شکست یا نارضایتی از زندگی می کنند. دراین مقاله به [...]

برچسب ها: ،
دسته بندی : مشاوره ازدواج

چگونه خواستگار پیدا کنیم؟ یکم : هر ‌پسری بر اساس سلیقه، طرز نگرش،‌اعتقادات،‌وضعیت اقتصادی، احساسات،‌ و تفکر خود به دنبال همسر می گردد. دوم : در بین پسرها هم مثل دختران پراکندگی و تفاوت گسترده ای وجود دارد، یعنی هر پسری بر اساس مواردی که در بند یک برشمردیم ، دیدگاههای مختلفی برای انتخاب [...]

برچسب ها: ، ، ،
دسته بندی : مشاوره ازدواج