چرا دختران ( یا عروس داماد) تا زمان ازدواج  نمی‌توانند شهوات خود را بروز دهند؟ در این جهت فرقی بین دختر و پسر نیست. کسی که پیرو قانون اسلام است و به حفظ عفت فردی و اجتماعی اعتقاد دارد، باید شهوتش را کنترل کند، چه دختر باشد و چه پسر. اشباع [...]

دسته بندی : مشاوره ازدواج