ژاپن

مراسم شراب حاکی از وفاداری : ازدواج به سبک “شینتو” مراسم خاصی دارد . زوج در مقابل کشیش شراب برنج ژاپنی می نوشند در ابتدا عروس از فنجان کوچکی شراب می نوشد سپس فنجان را به داماد می دهد و وی نیز از همان فنجان می نوشد . آنها سه بار از آن شراب می نوشند این مراسم به این معنی است که آنها قول می دهند که به یکدیگر وفادار باقی بمانند .

کره

پرت کردن دسته گل عروس و اهدا کردن آجیل و عناب بسیاری از مردم جوان کره به سبک غربی ازدواج می کنند به این ترتیب که زنان لباس کوتاه و مردان کت و شلوار نوی غربی می پوشند عروس از پشت سرش دسته گلش را پرتاب می کند و دختری که دسته گل رابگیرد کسی خواهد بود که ازدواج خواهد کرد . پس از آن که مراسم ازدواج تمام شد کعروس و داماد لباس های سنتی کره ای می پوشند و در مقابل والدین و بزررگان فامیل تعظیم می کنند و سپس والدین و بزرگان فامیل به آنها مقدار زیادی آجیل ،عناب و پول می دهند. آجیل وعناب نمایانگر آن است که آنها بچه دار خواهند شد و برای آن دو آرزوی ازدواجی مبارک و فرخنده می کنند . فرزنددختر است یا پسر اگر داماد در هنگام عروسی زیاد لبخند بزندفرزنداولش دختر خواهد شد اگر عروس آجیل برداردوی صاحب فرزندان پسر زیادی خواهد شد(رسم آن است که و والدین داماد آجیل و آلو بر روی عروس می ریزند و در این هنگام عروس آجیل و آلو را را پیراهنش می گیرد)‌

مکزیک

دسته ی گل برای مریم مقدس: در مکزیک هنگام مراسم عروسی کاتولیک ها ،عروس دسته گل خود را به مریم مقدس اهدا می کنند و آن را در پایین مجسمه ی مریم مقدس قرار می دهند بدین دلیل که از وی تشکر کنند و از او خواهان داشتن زندگی خوبی می شوند و نیز اینکه دعای خیر وی پشت سرشان باشد .این لحظه ای رسمی و جدی در پایان مراسم محسوب می شود .پس از آن عروس و داماد را ملاقات می کند و دعای خیر کشیش نثارشان می شود که این به معنای پایان مراسم است.

نپال

اندکی پودر سرخ رنگ روی پیشانی عروس : یکی از مراسم مهم در ازدواج سنتی این است که داماد مقدار کمی پودر قرمز رنگ بر روی پیشانی عروس قرار می دهد.این بدان معنی است که آن ها دیگر زن و شوهر محصوب می شوند. رنگ قرمز بررویپیشانی خانم این فرق را قائل می شود که آیا وی عروسی کرده است یا خیر ؟

اندونزی

در”جاوا”عروس و داماد در این روز نباید یکدیگر را ببینند چرا که اقبال بد به همراه خواهد داشت.

عربستان

آروزی خوشبختی برای عروس : در عربستان هنگامی که زن و مرد می خواهند ازدواج کنند آن ها ترجیح می دهند که لباس های نو بخرند و لباس های کهنه شان را دور بریزند . آنها بر این عقیده اندکه این زندگی جدیدی است پس نیاز به لباس های جدیدی دارد. در شب عروسی مرد لباس سفید و دشتاشه ی بلندی که بیشت نامیده می شود می پوشد و عروس نیز لباس سفیدی بر تن می کند در پایان عروسی مردبه همراه پدر و فامیل به اتاق ازدواج می رود و چند دقیقه ای آنجا می مانند و قهوه می نوشند و سپس آن جا را ترک می کنند . سپس عروس به همراه مادر و اقوامشان می آیند و همین کار را تکرار می کنند . این سبب می شود که اضطراب از زن و مرد دور شود و برای آغاز زندگی جدید با هم خواهند بود . فردای ازدواج مرد هدیه ای به عروسش اهدا می کند .

اسپانیا

به این نکات توجه کنید اگر می خواهید در اسپانیا ازدواج کنید : – اگر دوست داما د تکه ای از کروات وی را ببرد او به زودی ازدواج خواهد کرد. – اگر عروس یک لباس آبی به تن داشته باشد وی ازدواج مبارکی خواهد داشت.

ترکیه

در ترکیه هنگامی که دختری ازدواج می کند تمام دوستان وی نامشان را درون کفش عروسی وی می نویسند و در پایان مراسم ازدواج اگر کسی نامش از داخل کفش وی پاک شده باشد بدان معنی است که وی فردی خواهد بود که بعد از وی ازدواج خواهد کرد . خرافات هایی در ارتباط به ازدواج در ترکیه : اگر بین 2 عید مذهبی سالیانه که 2 ماه از هم فاصله دارند ازدواج صورت گیرد ممکن است که بد شگون باشد. اگر شما نام یکی از دوستان خود را در کف کفش عروسی خود بنویسید و آن نوشته پاک شود آن دختر یا پسر در مدت زمان کوتاهی ازدواج هواهند کرد . اگر شما آب نباتی را که توسط عروس پرتاب می شود را دریافت کنید شمادر مدت زمان کوتاهی ازدواج خواهید کرد.

این مطلب در دسته: عروسی در کشورهای دیگر قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه