کلمبیا

مراسم ازدواج در اروپا

مراسم ازدواج در اروپامراسم شمع: در مراسم ازدواج مسیحیان کلمبیایی یک رسم سنتی وجود دارد که بعد از مراسم حلقه ، داماد و عروس بایستی شمع روشن کنند.این رسم معنای ویژه ای دارد. هر شمع روشن شده ای نشان دهنده ی زندگی هر یک از آن ها است. پس از آن با هم یک شمع را روشن می کنند و شمع اولیه ای را که هر یک جداگانه روشن کرده اند خاموش می کند فقط شمعی که باهم روشن کرده اند را روشن نگه می دارند. شمع روشن باقی مانده بیان گر آن است که هم اکنون آن دو یکی شده اند و باهم لحظه به لحظه زندگیشان را سپری خواهند کرد.

اروپای شرقی

درخواست اجازه از پدر عروس: نامزدی مراسمی است که بیشتر از ازدواج برپا می شود. یک ماه مانده به عروسی ، داماد از پدر دختر تقاضا می کند تا دختر را از خانه ی پدری اش ببرد. داماد صبح هنگام به همراه گروه موسیقی به خانه ی عروس می رود و تمام همسایگان جهت دیدن تازه عروس بیرون می آیند و به وی تبریک می گویند.

ال سالوادور

همراهی عروس تا کلیسا: همه ی مراسم ازدواج در سراسر جهان خواهان آن هستند تا چیزهای مختلفی را از طریق این مراسم بیان کنند.به دلایلی در مناطقی از ال سالوادور ،هنگامی که مراسم ازدواج برپا می شود،این مراسم بدون حضور عروس صورت می گیرد.داماد و تمام افرادی که به مراســـم دعوت شده اند در این تشریفات در انتظار عروس هستند. هنگامی که تشریفات مراسم عروسی آغاز می شود گروهی متشکل از هفت مرد به خانه ی عروس می روند.عروس و خانواده اش در انتظار هفت ماشین سفید هستند که این ماشین ها تا زمان رسیدن ماشین حامل عروس تا کلیسا وی را همراهی می کنند و در آخر به هنگام ورود عروس به کلیسا آهنگ عروسی شروع به نواختن می شود.

این مطلب در دسته: عروسی در کشورهای دیگر قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه