بلژیک

در کشور بلژیک عموما همیشه عروس لباس سفید می پوشد مرد به خانه ی عروس می رود و به وی دسته گل می دهد «که عموما دسته گل سفید و یا به رنگ های روشن است.»آن ها به کلیسا می روند و داماد در داخل کلیسا است هنگامی که پدر عروس ،عروس را همراهی می کند و به همسر آینده اش تحویل دهد و در پایان هنگامی که آن ها از کلیسا خارج می شوند خانواده ی آن ها بر سر آن ها برنج می ریزند.

بلژیک

بلژیک

این مطلب در دسته: عروسی در کشورهای دیگر قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه