عروسی آذری

عروسی آذری

عروسی آذری
با وجود شکل گرفتن مراسم عروسی امروزی، هنوز هم در مناطقی از اذربایجان، این مراسم به صورت سنتی برگزار می شود. بردن عروس به خانه داماد غالباً بعد از غروب صورت می گیرد در زمان های قدیم بعضی از خانواده ها عروس را با اسب به خانه داماد می بردند. بعد از ظهر روزی كه غروب آن عروس به خانه داماد می رفت جهزیه او را به اضافه لباس ها و تحفه هائی كه از روز نامزدی به بعد برای او آورده بودند، به خانه داماد می بردند. عروس را مشاطه آرایش می داد و هنگام رفتن او به خانه داماد چادری بسرش می انداختند و زن های مسنی از خانواده او وی را همراهی می كردند. موقع رفتن عروس پدر وی ، دم در خانه دعای خیر می داد و خوشبختی او را آرزو می كرد. در خانه داماد معمولا شام تهیه می شد و از مردان و زنانی از بستگان طرفین دعوت به عمل می آید. رسم بر این بود كه داماد سه تا سیب به پشت عروس بزند و بسر او نقل و نبات بریزد و پول نثار كند. مدخل راهروی ساختمان مجموعه یا طشت مسین می گذاشتند تا عروس از روی آن بگذرد و مثل مس در آن خانه محكم بماند
عروسی آذری

عروسی آذری

این مطلب در دسته: عروسی اقوام ایرانی قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه