مواردي كه طي مراسم عروسي بايد در نظر گرفته شود

 

پس از تصميم گيري براي عروسي ، چنانچه جشني براي عقد برپا شده و دوستان و آشنايان دعوت شده باشند ديگر جشن مجّدد ضرورت ندارد. در اين صورت دختر و پسر با تمهيد مقدمات به سفر مي روند و به اصطلاح ماه عسل را مي گذرانند و به خانه بخت برمي گردند. اما اگر مراسم عقد بدون جشن يا به طور مختصر برگزار شده باشد، معمولاً جشني براي اطلاع دوستان و آشنايان برپا مي شود و زن و شوهر به خانه بخت مي روند. نكته قابل توجه در اينجا ، آن است كه مراسم عروسي بايد ساده و كم هزينه با شركت اقوام و خويشاوندان و دوستان دو طرف انجام شود. مهريه هاي سنگين ، تشريفات پرهزينه و جهيزيه هاي پر بها موانع مهمي در راه ازدواج است و گاه موجب مي شود كه زن و مرد به علت هزينه هاي انجام شده با كوله باري از قرض و قسط به خانه بخت بروند و پس از چند روز ناسازگاري هاي ناشي از مشكلات مالي آغاز مي شود.

موارد مختلفي وجود دارد كه پس از ماه هاي اوليه ازدواج ، گرمي زندگي زناشويي به سردي مي گرايد و ناسازگاري بروز مي كند. در اين موارد مراجعه به مشاور خانواده مي تواند كارساز باشد. نكته مهمي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد ، آن است كه بسياري از مشكلات قابل حل است و بيشتر اختلافات ، سطحي و ناشي از پيوند دو شخصيت متفاوت است كه به تدريج بايد خود را با شرايط جديد هماهنگ سازند ؛ ولي چنانچه مشكلات حاد و غيرقابل حلي در زندگي زناشويي پيدا شود ، قبل از آن كه با گذشت زمان و تولد فرزند راه جدايي مشكل گردد؛ بايد چاره انديشي شود. چاره حل مشكلات زناشويي متفاوت است و تنها زماني كه به بن بست برسد گره گشا طلاق و جدايي است؛ اين امر زماني تجويز مي شود كه شرايط زندگي زناشويي با شرايط طلاق مقايسه و چشم انداز آينده آن بررسي شود. چنانچه نتيجه حاصل طلاق و جدايي را چاره ساز دانست ، اين عمل هرچه سريع تر بايد انجام گيرد.

نقش مشاور در رابطه با جهيزيه و تشريفات عقد و عروسي

مسئله جهيزيه و هزينه هاي سنگين عقد و عروسي در پاره اي از موارد مانع بزرگي براي انجام ازدواج است. چنانچه مشاور به جايي برسد كه كليه عوامل براي ازدواج مساعد است ولي تهيه جهيزيه و انجام مراسم عقد و عروسي برابر عرف براي دختر و پسر ميّسر نيست ، مشاور بايد در اين موارد با تشكيل جلسات مشاوره با شركت دختر و پسر و در مراحل بعد با شركت آنها و خويشاوندان نزديك، طرفين را براي تهيه وسايل مختصر زندگي و برگزاري مراسم ساده و كم هزينه اي براي عقد و عروسي آماده سازد ، تا زندگي مشترك آنها با امكانات مختصر و با شادي و صفاي كامل شروع شود؛ سپس براي تهيه تدريجي وسايل لازم، اقدامات لازم به عمل آيد.

توصيه به دختران و خانواده ها

ازدواج سوداي عمر است و اقدامي سرنوشت ساز. نمي توان با فلسفه ” هرچه پيش آيد خوش آيد”، عمر را باخت. تمام مراحلي كه براي ازدواج تعيين شده بايد با كمال دقت طي شود. مرحله بررسي و شناخت ، براي انتخاب از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مرحله بايد از روش هاي مستقيم و غيرمستقيم استفاده شود و زمان كافي براي آشنايي با دوستان و آشنايان دو طرف و تماس هاي مستقيم با فرد مورد نظر در اختيار باشد. بايد زمينه هاي اجتماعي، سطح تحصيلات ، مسائل اقتصادي ، سن ، شغل ، عوامل جسماني و از همه مهمتر عوامل اخلاقي، رواني و فرهنگي در دو خانواده از دوستان و اقوام و بستگان دختر و پسر بررسي شود ، و در صورت هماهنگي ، مراحل بعدي ازدواج يعني عقد و عروسي انجام گيرد. انتخاب از راه دور ، يا انتخاب شتابزده سرنوشت زندگي را به دست شانس و اقبال مي سپارد و احتمال يك ازدواج موفق را كاهش مي دهد.

مشاوره در رابطه با مراحل ازدواج

براي انجام ازدواج و طي مراحل آن و در نهايت تصميم گيري مناسب ، مشاوران مي توانند به مراجعان خود كمك هاي مؤثري بنمايند. از جمله مواردي كه مشاوران در اين زمينه اقدام مي كنند، به شرح زير است:

1- مشاوران در رابطه با انتخاب همسر بايد انجام كليه مراحل ازدواج را توصيه نمايند. زيرا احتمال توفيق ازدواج هاي شتابزده كمتر است.

2- مهمترين مرحله ازدواج ،” مطالعه براي انتخاب” است. در اين مرحله مشاوران بايد مراجعان خود را در زمينه شناخت خود و همسر آينده كمك كنند و به آنان تفهيم نمايند كه براي شناخت همسر از ابعاد مختلف و از كليه امكانات استفاده نمايند.

3- يكي از مواردي كه شخص ممكن است به انتخاب مناسب نرسد؛ نگرش يك بُعدي است. منظور حالتي است كه دختر يا پسر تحت تأثير يك جنبه مثبت و شاخص به انتخاب بپردازد و ساير ابعاد را ناديده بگيرد. در اين موارد مشاور بايد توجه مراجع خود را به كليه عوامل جلب نمايد و او را در بررسي هاي لازم كمك كند.

4- بعضي از مراجعان در مرحله شناخت فقط به روش هاي غيرمستقيم اكتفا مي كنند و در مرحله روش هاي مستقيم به علت اعتقادات خاص مذهبي يا حجب و حياي شخصي متوقف مي شوند و براساس اطلاعات به دست آمده از روش هاي غيرمستقيم تصميم گيري مي نمايند. چون روش هاي غيرمستقيم براي شناخت همسر كفايت نمي كند. بنابراين مشاوران بايد مراجعان خود را براي مطالعات مستقيم توجيه و ترغيب نمايند.

5- نظر به اين كه علاوه بر همسر، پدر و مادر و خويشاوندان نيز در زندگي زوجين نقش مهمي به عهده دارند ، بنابراين مشاوران بايد در مطالعات مراحل مختلف ازدواج، مراجعان خود را به معاشرت با پدر و مادر و خويشاوندان همسر آينده خود ( براي شناسايي در حد روابط بعدي آنان ) ترغيب نمايند.

6- مشاوران بايد مراجعان دختر خود را به اين نكته توجه دهند كه پس از قبول خواستگاري، كليه مراحل و تشريفات بعدي ازدواج را به صورت ساده و كم هزينه برگزار نمايند و وضعي پيش نياورند كه بلافاصله پس از خواستگاري ، عجولانه و به سادگي به خانه شوهر بروند. اين وضع قدر و ارزش آنان را در نظر شوهر كاهش خواهد داد.

7- در مراحل اوليه ازدواج و قبل از بچه دار شدن ، چنانچه احساس شد شرايط ادامه زندگي سخت است و سازندگي و تفاهم وجود ندارد و در آينده نيز مشكلات به بن بست مي رسد، مشاوران مي توانند با بررسي هاي لازم مراجعان خود را قبل از ايجاد معضلات بعدي براي جدايي آماده نمايند. البته بايد توجه داشته باشند كه طلاق براي خانواده هايي كه با مسائل مختلف ساخته و بچه دار شده اند، بسيار مشكل و دردناك است. بديهي است چون پيامد طلاق پرداخت بهاي گزافي را مي طلبد، بنابراين تجويز آن زماني انجام خواهد گرفت كه هيچ راه گريزي در بن بست زندگي وجود نداشته باشد

 

این مطلب در دسته: مشاوره ازدواج قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه