پدیکور پا با ماهی حتما درباره اش چیزهایی شنیده اید ولی احتمالا تا به حال تجربه اش نکرده اید. در پدیکور ماهی، مشتری پاهایش را در حوضچه آبی پر از ماهی های کوچکی به نام گارا روفا، که گاهی دکتر ماهی خوانده می شوند، قرار می دهد. ماهی، پوست مرده ی کف [...]

برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ،
دسته بندی : کاشت ناخن