اول زمینه ناخن را رنگ خاکی یا کرم رنگ میزنیم

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

طرح ارتشی مدل کاشت ناخن ارتشی

در این جا با کمک ابزار طراحی ناخن داتینگ و لاک رنگ لجنی شکل های نامنظم  را روی ناخن پیاده کنید

دوباره همان اشکاله نامنظم و نزدیک به طرح ارتشی را با رنگ ماشی یا قهوه ای تکرار کنید

این بار با کمک همان داتینگ و رنگ سبز پررنگی اینکارو را انجام دهید  اشکالی ندارد اگر رنگها به هم برخورد داشته باشند.

و آخرین رنگ مورد نظر مشکی است که باید در این ترکیب استفاده شود،مشکی را نیز با کمک داتینگ و بصورت اشکال نامنظم روی ناخن کار کنید

و در آخر وقتی لاکها خشک شدند با یک برق ناخن روی  سطح ناخن را جلا داده و طراحی را به اتمام رسانده اید.

توجه داشته باشید  در هر مرحله اجازه دهید لاک خشک شده و سپس رنگ بعدی را بکار ببرید؛تصویر پایین داتینگ را نشان میدهد که از ابزارهای طراحی ناخن هستند اگر شما ابزار طراحی ناخن در دسترستان نیست کافیست از سر سوزن ته گزد استفاده کنید و یا با نوک خودکار یا سنجاق سر کمک بگیرید

 

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

طرح ارتشی مدل کاشت ناخن ارتشی

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

مدل کاشت ناخن ارتشی

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

مدل کاشت ناخن ارتشی

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

مدل کاشت ناخن ارتشی

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

مدل کاشت ناخن ارتشی

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

مدل کاشت ناخن ارتشی

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرججدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

مدل کاشت ناخن ارتشی

جدید ترین مدل کاشت ناخن,مدل ناخن,اکستنشن ناخن,مدل ارتشی,مدل ناخن عروس,اکستنشن ناخن عروس,زیبایی ناخن عروس,مدل جدید ناخن عروس,به روز ترین مدل ناخن عروس,مدل جدید عروس ناخن ,مدل طرح ناخن عروس.کرج,تهران,کرج,عروس,کرج

مدل کاشت ناخن ارتشی

 

 

این مطلب در دسته: کلینیک زیبایی عروس قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه