پرایمر موادی است که برای پاک سازی روغنی که ناخن دارد استفاده میشود و پاک شدن روغن ناخن باعث میشود تا ناخن بهتر آکریلیک شود و آکریلیک پایبند تر باشد ! به عبارت دیگر پرایمر موادی هست که قبل از کاشت ناخن استفاده میشود تا کاشت ناخن بهتر انجام شود. البته [...]

برچسب ها: ، ، ، ، ،
دسته بندی : کاشت ناخن