معنی و ترجمه کاشت ناخن به انگلیسی nail میباشد. nail art : هنر آرایش ناخن nail :  ناخن ,کاشت ناخن Nail Design : طراحی ناخن Education of nail : آموزش کاشت ناخن Nail extension :کاشتن ناخن معنای دیگر : nail : ناخن, میخ, چنگ, میخ سرپهن, سم, چنگال معنی کاشت ناخن به انگلیسی ,ترجمه کاشت ناخن به انگلیسی    

برچسب ها: ،
دسته بندی : کاشت ناخن